Verschil tussen grijze en groene energie

Steeds meer woningen en bedrijfspanden zijn voorzien van groene stroom. Het merendeel van de huishoudens hebben al gekozen voor duurzaam geproduceerd gas en elektriciteit. En dit percentage groeit nog steeds omdat het vergelijken van groene energieleveranciers steeds makkelijker wordt én steeds meer mensen bewuster leven. Maar helpt het ook echt om gebruikt te maken van duurzame energie? Oordeel zelf op basis van de eigenschappen van grijze en groene energie.

Wat is grijze energie?

Grijze energie is de verzamelnaam van energie dat opgewekt is uit fossiele brandstoffen. Een eigenschap die deze brandstoffen gemeen hebben is dat deze verbruikt worden bij het produceren van energie. Na het opwekken van de energie blijft er niets van de brandstof over. Het grote nadeel is dan dat deze niet eeuwig gebruikt kunnen worden. Voorbeelden van deze brandstoffen zijn olie, kolen, gas en kernenergie. Een ander nadeel is dat bij omzetten van deze brandstoffen in energie er wel schadelijke stoffen (CO2) en afval (o.a. gebruikte splijtstofstaven) ontstaan die in het milieu terecht (kunnen) komen.

Toch hebben een hoop huishoudens nog vaak een aansluiting op grijze energie. De belangrijkste reden hiervan is dat het goedkoper is en dat ook veel mensen jarenlang bij één leverancier zitten en geen aanleiding zien om over te stappen naar een nieuwer en duurzamer pakket (de zgn. slapers).

Wat is groene energie?

In tegenstelling tot grijze energie wordt er bij ‘groene stroom‘ enkel gebruik gemaakt van grondstoffen die onuitputtelijk zijn; de zon blijft nog vele miljoenen jaren branden, de wind zal nog vele jaren door de haren blijven wapperen, water zal stromen naar het laagste punt en de kern van de aarde blijft heet. Via zonnepanelen, windmolens, waterkrachtturbines en geothermische productieputten worden de grondstoffen verzameld en omgezet in energie. Naast het feit dat de grondstoffen oneindig zijn, komen er geen of nauwelijks schadelijke stoffen vrij bij de productie van groene energie. En ook restafval is er nauwelijks of in veel mindere mate als bij grijze energie.

Wel is groene energie nog iets duurder, toch proberen landelijke en gemeentelijke overheden duurzame energie te promoten door deze te subsidiëren. Zo kunnen consumenten zonnepanelen met korting kopen en kunnen duurzaam producerende energiebedrijven zich aanmelden voor de landelijke subsidieregeling voor duurzame energie (SDE+).
verschil grijze en groene energie wat is

Deel je mening!