Overheid geeft KLM lucht

Een steunpakket van 3.4 miljard euro is toegekend aan KLM. Daarvan geeft de overheid 1 miljard euro uit in de vorm van een lening en de banken hebben een bankgarantie afgegeven van 2.4 miljard euro. Minister Hoekstra gaf aan dat het goed mogelijk is dat er nog meer steun afgegeven moet worden.

overheid steun

Corona tijd

Het is zwaar weer voor de luchtvaartsector. In de corona tijd zijn over de hele branche de inkomsten met 100% teruggevallen. Eerder werd aangekondigd dat de vluchten gecompenseerd werden met een corona voucher. Hier ontstond een hoop commotie over. Daar heeft KLM onlangs aangekondigd de geannuleerde vluchten te compenseren met geld in plaats van een corona voucher. Dit nadat er een rechtszaak was aangespannen tegen de luchtvaartmaatschappij. Nu een kleine twee weken later blijkt er toch nog meer overheidsbemoeienis nodig te zijn.

Geen gift, wel voorwaarden aan KLM lening

De overheid geeft nadrukkelijk aan dat het om een lening gaat en heeft hier ook een aantal opvallende voorwaarden aan gesteld. Wij willen graag inzoomen op een van de voorwaarden in het bijzonder namelijk de duurzaamheid afspraken. Dit zijn harde afspraken en op deze manier probeert de overheid het beleid van de luchtvaart enigszins te verduurzamen.

  • KLM draagt bij aan de ambitie in 2030 terug te brengen naar het niveau van 2005, dit betekent een halvering  van de Co2 uitstoot per gevlogen kilometer
  • Biobrandstof, een van de andere voorwaarden is dat er een menging van 14% aan duurzame biobrandstof moet worden toegevoegd aan de huidige brandstoffen. Dit is een flinke sprong aangezien KLM nu op 0.18% zit.
  • Promoten van korte afstandsvluchten met de trein
  • Terug brengen nachtvluchten van 32.000 naar 29.000 en met de opening van Lelystad Airport dient dit nog verder teruggebracht te worden naar 25.000

Of deze maatregelen uiteindelijk gaan bijdragen aan een duurzame sector is de vraag. Maar een stap in de goede richting is het in ieder geval wel. Wij hopen dan ook dat andere luchtvaartmaatschappijen hieraan een voorbeeld neme, en als sector gezamenlijk nadenken over een duurzame toekomst.

Deel je mening!